Jeziorsko– zbiornik zaporowy na Warcie
17 grudnia 2016